ЕНЕРДЖИ СТЪКЛО

Новият вариант за остъкляване през последните  години се наложи Енержи стъклото. Някои го наричат , "четири сезонно стъкло"

Също както Ка- стъклото и това  стъкло също има метализирано покритие от едната странана ,но има  по-добри показатели, особено през лятото.

Характерно за нискомисионното-Ка стъкло е това, че то пропуска повече слънчева топлина отвън навътре, отколкото отвътре навън. За зимата това му качество е отлично защото позволява в помещението да се задържи повече топлина.  За лятото обаче това е  недостатък ,който допринася за получаванена парников ефект  в помещението. За да избегнем горещините през  летни месеци  ние трябва да охлаждаме помещението.

При новото ЕНЕРЖИ стъкло неблагоприятният ефект от преминаване на слънчевата топлина навътре е избягнат. Стъклото "действа" еднакво добре в двете посоки, във всички сезони. Оттам и наименованието -  4  сезонно стъкло.

Както и Ка стъклото, Енерджи  стъкло се използва за изработването на стъклопакет, в комбинация с едно бяло - обикновено стъкло, с обща дебелина на стъклопакета - 24 мм. То е с по-добри показатели от комбинацията бяло/Ка 24 мм, което вече е стандартно изискване, според закона в България. Показателите са по-добри от гледна точка на това, че те са еднакво добри  през  всички сезони.

Предлага се и с дебелина 6 мм и се използва за влагане в стъклопакет заедно с 4 мм бяло стъкло, когато трябва се отговори на повишени изисквания за шумоизолация.

Много сполучлива комбинация се получава при използването на енерджи стъклото заедно с едно обикновено и едно Ка или енерджи/бяло/Ка 32 или 40 мм обща дебелина на стъклопакета. При тази комбинация се постига топлоизолация на стъклопакета по-ниска от U-стойност 1 - 0,7-0,8 W/m2K. При тези стойности на топлоизолация на стъклопакета вече могат спокойно да се покриват изискванията, които се поставят при изграждането на т.н. "пасивни къщи".

При дебелина на енерджи стъклото от 6 мм се постига  по-добра шумоизолация, но този ефект може да се постигне и ако едно от другите стъкла в стъклопакета е 6 мм. Така се постига по-добъра цена на стъклопакета.