Адрес на фирмата:

офис: гр.Казанлък
бул." 23 Пехотен шипченски полк " 30 А
ел.поща: alpromon@mail.bg

тел.: 0431 6-43-44
факс: 0431 6-45-45

Цех за дограма:

гр.Казанлък
Индустриална зона /до завод " България"/

тел.: 0431 6-43-45
факс: 0431 6-22-18

Цех за стъклопакети:

гр. Казанлък
/източна част/ местност "Касмера" околовръстен път София-Бургас

тел./факс: 0431 6-46-16

Център за обзавеждане CASA dei CAPRICCI:

гр.Казанлък
/източна част/ местност "Касмера" околовръстен път София-Бургас

тел.: 0431 8-43-44